Похвално

Блогът за похвали

Етикет: инфраструктура на образованието

През последните години все повече изследвания започнаха да се правят за установяването на това до каква степен влияе заобикалящата среда на способността на учениците да възприемат предоставения им материал. Изследванията…