Похвално

Блогът за похвали

Етикет: образование

Начело на марша на цивилизацията

Изключителният организъм, който води марша на цивилизацията, е детето. В тази глава ще се спрем на пречките, случайно създадени от онези, които са натоварени с грижите за детето. Единствено чрез…

Методът Монтесори

Ако образованието е в помощ на живота, и ако то започва с началото на самия живот, какво може да даде образованието на едно новородено? Каква помощ може да се окаже…

През последните години все повече изследвания започнаха да се правят за установяването на това до каква степен влияе заобикалящата среда на способността на учениците да възприемат предоставения им материал. Изследванията…

Безумните идеи на поредица образователни министри и екипите им могат смело да бъдат записани в една вече несъществуваща рубрика “Топ идиот” в май вече също несъществуващия хумористичен вестник “Стършел” –…