Похвално

Блогът за похвали

Етикет: саниране

Понякога думите правят известни и значими хората, а понякога хората придават значимост на някои на пръв поглед не особено симпатични думи. Затова, сигурна съм, че първата асоциация, която ви е…