Похвално

Блогът за похвали

Герои ли са бежанците – защо не и те са хора

Бежанците са хора, които са напуснали своята страна, поради страх от преследване, което може да се дължи на много причини. Те не са мигранти, защото мигрантите напускат страната си не защото са преследвани. Често бежанците се третират като „втора“ ръка хора.  Местното население не ги иска поради причини като, свързани с не доброто им интегриране […]

Read More

Когато някой ти направи добро

Преди време с мои приятели отидохме да се поразходим в гората. Избрахме си Дяволската пътека, която се намира до село Борино. Пътеката е прекрасна, интензивна, със страхотни дървени мостчета и вертикални стълби, живописна и впечатляваща. Решихме да изминем цялата дължина на пътеката, като стриктно си спазвахме указанията на маркировката. На изхода от маршрута се оказа, […]

Read More