Похвално

Блогът за похвали

Автор: Stefanini

Кои са богомилите?

Богомилите са религиозно движение, възникнало в България през X век, което оказва значително влияние върху средновековната европейска история и култура. Тяхната учения и практики, възприети като еретични от официалната църква,…

Преосмисляне на съперничеството – ключ към по-хармонично бъдеще

В света, където проблемите изглеждат все по-сложни и изискват колективни решения ако имах възможност аз бих избрал да променя конкурентния инстинкт в човешката природа. Вместо съперничество, бих усилил капацитета на…

Династия Романови: историята на империята и съдбата на царското семейство

Династия Романови е едно от най-известните и влиятелни царски семейства в руската история. Тяхната история обхваща периода от края на 16-ти век до началото на 20-ти век и остава забележителна…

Ролята на националната идентичност

Във времена на глобализация и културни промени, националната идентичност и националните празници продължават да играят важна роля в поддържането на социалното и националното единство. Тези елементи са не само мост…