Похвално

Блогът за похвали

Етикет: хармония

Как въздейства зеленият цвят на човека?

Зеленият цвят има различни въздействия върху хората, като може да предизвика физиологически, емоционални и психологически реакции. Ето някои от основните начини, по които зеленият цвят може да влияе върху човека:Емоционално…

Може да звучи наивно, лековерно, празноглаво, въздушно и още, и още, но все още вярвам, че когато решиш да заживееш с някого, че това е ТОЙ, не може да описваш…