Похвално

Блогът за похвали

Етикет: конкуренция

Преосмисляне на съперничеството – ключ към по-хармонично бъдеще

В света, където проблемите изглеждат все по-сложни и изискват колективни решения ако имах възможност аз бих избрал да променя конкурентния инстинкт в човешката природа. Вместо съперничество, бих усилил капацитета на…