Похвално

Блогът за похвали

40-годишнината

Съвсем скоро научих за поверие, което гласяло, че 40-тата годишнина на човек не било хубаво да се празнува, защото било свързано с библейските поверия за смъртта и душата. Ето защо и нашият работодател не пожела да си отпразнува рождения ден. Това, което той ни помоли да направим, ако сме решили все пак да събираме пари за подарък беше да ги дарим за благотворителност.

Целият колектив приехме предложението с отворени обятия и събрахме дори повече пари, отколкото обикновено. Решихме да дадем средствата за един дом за сираци, като директорката на дома ни уведоми, че са си загубили спонсора и децата се нуждаят от консумативи за учебната година.

Зарадвахме се, че дори с малко ще можем да помогнем на тези дечица да имат пособия, които да им помагат в учебния процес. И в същото време се натъжих, аз лично, че има толкова абсурди в страната ни и дори тетрадки и химикали не могат да им осигурят.

Благодарим на нашия работодател, за хубавата идея и се надявам това да се превърне в традиция за нашия офис!

Stefanini