Похвално

Блогът за похвали

Не забравяй от къде идваш

Хората са странно нещо, толкова бързо привикват към новата обстановка, че направо забравят предишното си състояние. Това е една колкото положителна, толкова и отрицателна черта на човешкото съзнание, защото само този, който знае откъде е тръгнал, ще успее да стигне до целта си.

Stefanini