Похвално

Блогът за похвали

Ако каузата ти е благородна, заслужаваш похвала

Никога не съм се притеснявала да се изказвам похвално за когото или за каквото и да било. Винаги съм подкрепяла идеята, че позитивните новини заслужават повече гласност от негативните. Затова аз самата се стремя да бъда винаги обективна, но същевременно разумна. Когато си позволявам да пиша за конкретна публична личност, се абстрахирам от всеобщите вълнения покрай този човек и разсъждавам самостоятелно. Целта ми винаги е да си изграждам мнение на база действия, изказвания и постъпки. Добрите примери сред тях са, които заслужват похвала и голяма червена точка в моя а и във вашия списък. В крайна сметка за човек се съди по постъпките му, а благородните такива е нужно да се поощряват.

volunteersПохвално е например, когато си не само известна, но и социално ангажирана личност. Когато си добър приятел и поставяш нуждите на близките си пред собствените си. Когато уважаваш по-възрастните от теб и родителите си. Похвално е, когато работиш за опазването на националните ценности или се грижиш за чистотата на околната среда. Когато познаваш историята на страната си и се стремиш да изграждаш положителен имидж на своята родина. Когато защитаваш свободата на словото и работиш за изграждането на гражданско общество в страната си. Съзнавам, че всеки от нас има приоритети в живота си и това, което за мен е по-важно, за вас да може да се окаже по-маловажно. Смятам обаче, че всички ще се съгласим за едно. Да знаеш кое е най-важно за теб, кое заслужава твоята отдаденост и време и, разбира се, да се посветиш на каузата, в която вярваш, заслужава да се отбележи. Подобна постъпка заслужава не обикновена похвала, а публична похвала и масова разгласа. И понеже днес съм настроена изключително позитивно, ще говоря в прав текст.

Според мен всеки учредител на каквато и да е фондация заслужава голямо „Браво“ за своята дейност и ангажираност. Тук причислявам Светослав Кантарджиев по случай учредяването на фондация „Мизия“ и приноса й за опазването, съхраняването, реставрирането и положените грижи в насока културното наследство на България. Също така Емил Кузманов във връзка с фондация „Анимал Програмс“. Давам своето „Браво“ и за фондация „Отворени медии“, за „Тракия“ и нейния управител Мариана Чолакова, както и за всички други трудещи се по този начин хора у нас. Делото ви се забелязва, знайте това.

Stefanini