Похвално

Блогът за похвали

Образованието според разбиранията на обществото

Образованието според разбиранията на обществото
Rate this post

Нашето разбиране за ефективно образование невинаги съответства на реалността. Вместо учителят да следва детето и да му позволява да стигне дотам, докъдето може, често се случва обратното – детето трябва да следва учителя и учителят е този, който му пречи да отиде по-далече от границите, които е наложил.

Струва си да отбележим последствията от нашето отношение. Когато учителят, вместо да се налага на ума на детето, наблюдава с разбиране развитието му, детето не само учи по-добре, но се забелязва и израстване на неговата личност. Вижда се, така да се каже, освобождаването на енергия. Онова, което е от значение, не е капацитетът или изключителната интелигентност на преподавателя. Детето се развива-въпреки него. С радост се вижда процеса, в който се показват съвсем нови и неприсъщи умения.

Stefanini