Похвално

Блогът за похвали

Тънката линия между позитивната обратна връзка и похвалата в бизнеса

positive-feedbackОт гледна точка на бизнеса похвалата и позитивната обратна връзка са две понятия, свързани с насърчаване на представянето на служителите. Все хубави неща особено ако вие сте обектът, към който са насочени. Става ви едно благо на душата, чувствате се горд със себе си, искате да прикриете усмивката на лицето си, но не ви се получава. Това постижение със сигурност ще ви държи още няколко дни.

Похвалата се базира на лична преценка за представянето на служителя, а информацията, която той получава, е обща и кратка, без да се конкретизира много и е насочена към един човек.

Една похвала би изглеждала така: „Браво! Справи се добре с този проект.“

Позитивната обратна връзка е базирана на наблюдения, фокусирана е върху положени усилия, изложена е пространно и конкретизира областите, в които служителят се е справил добре, но като част от цялото, т.е. екипа.

Ето как би изглеждала тя: „Твоят принос към проекта беше оценен. Забелязах, че работиш акуратно. Когато имах нужда от помощ при координиране на задачите сред екипа и следенето на графика за изпълнение, ти ми подаде ръка, което помогна на всички ни да свършим навреме. Винаги беше насреща да отговориш на въпросите на останалите. Благодаря ти за това, че допринесе проектът да завърши успешно.“

В сферата на бизнеса трябва да се избягват похвалите, а да се използва позитивната обратна връзка. Тя е по-обективна, детайлизирана и безпристрастна.

Stefanini