Похвално

Блогът за похвали

Васил Лазаров – писател и будител

Васил Лазаров – писател и будител

За много от нас будителите са хора от преди около век и повече, които са създали нещо велико за писмеността и народа ни. Затова винаги първо в съзнанието ни изскачат определени имена. Колкото и да почитаме делата им, то вече е време историята да се донапише и да се добавят и нови будители. И днес те не са малко, но аз ще ви споделя за още един – Васил Лазаров.

По професия Лазаров е писател. Има издадени няколко романи, но и разкази, и стихотворения. В произведенията му се преплитат мистиката, историята и нравствените добродетели. Благодарение на майсторството на перото си, има спечелена литературна награда от международен конкурс и е познат в литературните среди.

Заедно с тази си художествена дейност, той развива и още няколко с просвещенска насоченост. Васил Лазаров е председател и по-важното основател на Сдружението на писателите в Самоков. Не споменавам тези факти, за да изглежда като високопоставена личност, а просто защото е от значение за следващите му действия – създаване на Алманах на авторите от региона. В четивото ще се обединят произведения на творци от последните 17 години.

Сдружението организира и различни мероприятия като литературни четения, запознаване с автори и дни на поезията. Целта е да се въвлекат колкото се може повече хора в света на литературата. Най-голямо внимание, разбира се, се отделя на подрастващите. Заедно с разнообразни дейности в училищата, те се превръщат в перфектните проводници и бъдещи създатели.

Васил Лазаров също е и изпълнителен директор на Асоциация „Еппирей“, която се занимава главно с християнско учение и книги. Присъствието на нашия герой тук е свързано с разбиранията му за живота, в които непременно в основата е религията. Това ясно си личи и от произведенията му, които са изпълнени с мотиви за християнски добродетели.

В заглавието си нарекох Лазаров будител и това не е случайно. Всичко описано дотук ме навява на мисълта, че в страната ни много хора като него – тези, които пробуждат от най-малките до най-големите. Активни, творящи и с морални ценности от християнството – нали такива са били първите будители, което дело се запазва и днес.

Stefanini