Похвално

Блогът за похвали

Как влияе заобикалящата среда върху учението?

През последните години все повече изследвания започнаха да се правят за установяването на това до каква степен влияе заобикалящата среда на способността на учениците да възприемат предоставения им материал.

Изследванията са почти единодушни, че благоприятната среда, оказва положително въздействие на учениците и намалява процента на отпаднали от системата на образованието. Като разбира се, данните са в световен мащаб.

Ако се опитаме да анализираме учебната инфраструктура в България и в частност София, можем да си направим някои не толкова научно обосновани заключения, но все пак доближаващи се до истината.

Със сигурност на всяко едно съвременно дете, което е израснало с модерните технологии, мода и дизайн, ще му се струва като завръщане в далечното минало, посещението на едно училище, запазило дизайна, обзавеждането и материалната си база, от времето преди техните родители да са били въобще родени.

Това със сигурност отблъсква и губи мотивацията за посещаването на този тип институция, тъй като модерните технологии предлагат много по-забавен, интерактивен, съвременен и дори акуратен като информация, начин за трупане на знания.

Поради тази причина амбицията на Столична община е да създаде подходяща среда, в която децата да растат и учат, да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в града чрез строителство на нови и разширение на съществуващите сгради. Наред с модернизирането на сградния фонд на образователните обекти се подобряват и условията за провеждане на спорт и дейности на открито, така че децата да играят и да спортуват в съвременна и сигурна среда. Непрестанно се предприемат мерки и за енергийна ефективност в общинските сгради, чрез които се понижават значително разходите за отопление и електрическа енергия, съобщи Орлин Алексиев – председател на Съвета за управлението на Специализирания общински приватизационен фонд, средствата от който се използват за реализирането на различни проекти свързани с подобряването на инфраструктурата на образованието.

Повече от 15 години Специализираният общински приватизационен фонд  финансира значителна част от изграждането на нови, разширението, ремонтите и реконструкциите на съществуващите училища и детски градини. От създаването на фонда през 1994 г. до настоящия момент, над 230 млн. лв., равняващи се на над 52 % от средствата на Фонда, са изразходвани за изграждане и поддържане инфраструктурата на образованието, допълни още Орлин Алексиев.

Stefanini