Похвално

Блогът за похвали

Лихвена амнистия – похвално

Предполагам всеки един от вас, който следи икономическата ситуация в страната, знае, че голяма част от все още работещите фирми в страната изпитват сериозни затруднения, а често и невъзможност, да плащат задълженията си към държавния бюджет – данъци, здравни и социални осигуровки. Немалка част от тях вече са натрупали доста сериозни като сума задължения към държавата от неплатени вноски, а също и от наказателни лихви. Същото се отнася и до много малки и средни фирми, които отпаднаха от пазара, направо да си го кажем фалираха в тежките години от началото на икономическата криза досега. Държавата обаче никога не е в губеща позиция – рано или късно длъжниците ще трябва да се разплатят с нея, при това с лихвите – които никак не са малки. Като се има предвид, че една доста голяма част от фирмите със задължения към държавата години наред са били дисциплинирани данъкоплатци, съвсем логично е да се направи изводът, че единствената причина тези фирми да задлъжнеят към бюджета, е тежкото им финансово състояние. Затова много справедлив и умен ход ми се стори прокрадналата се тия дни в печата идея на правителството за лихвена амнистия – става въпрос за това в рамките на три месеца през настоящата година да бъде дадена възможност на фирмите длъжници да погасят старите си задължения към бюджета, като им бъдат опростени натрупаните през годините или месеците наказателни лихви. Браво за идеята, още веднъж ще кажа браво, ако се осъществи. От една страна, облекчаване на фирмите, от друга – глътка въздух за задъхващия се държавен бюджет.

Stefanini